Browse Items

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_182_XI_2021.pdf
Uchwała nr 182/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych

Date:

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_301_XI_2021.pdf
Uchwała nr 301/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_78_XI_2021.pdf
Uchwała nr 78/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2021 r. w sprawie kierunku prac nad zmianami Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_77_XI_2021.pdf
Uchwała nr 77/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2021 r. w sprawie prac nad jednolitym systemem ewidencji i obsługi radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_76_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 76/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przygotowania harmonogramu działań zmierzających do organizacji Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_75_XI_2021.pdf
Uchwała nr 75/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

zał. nr 1 do uchwały nr 277_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 277/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie Regulaminu Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich 2021

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_256_XI_2021.pdf
Uchwała nr 257/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Krajową Izbę Radców Prawnych Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_253_XI_2021.pdf
Uchwała nr 253/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych VII Ogólnopolskich Mistrzostw Lekarzy i Prawników w Szachach

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_230_XI_2021.pdf
Uchwała nr 230/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2