Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Proces legislacyjny"

Stanowisko-z-dnia-9-lutego-2015-r.-dot.-projektu-rozp.-MS-pomoc-obrońcy-z-urzędu.pdf
Stanowisko z dnia 9 lutego 2015 r. dot. projektu rozporządzenia MS w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-5-stycznia-2015-r-dotyczące-projektu-ustawy-o-nieodpłatnej-pomocy-prawnej-i-informacji-prawnej.pdf
Stanowisko z dnia 5 stycznia 2015 r. dotyczące projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z dnia 22 kwietnia 2015 r. do projektowanej zmiany ustawy o radcach prawnych (druk sejmowy nr 2678).pdf
Stanowisko z dnia 22 kwietnia 2015 r. do projektowanej zmiany ustawy o radcach prawnych (druk sejmowy nr 2678)

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z dnia 21 kwietnia do projektowanej zmiany KPC dot. pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym (druk sejmowy nr 2678).pdf
Stanowisko z dnia 21 kwietnia do projektowanej zmiany KPC dot. pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym (druk sejmowy nr 2678)

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
Stanowisko z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2