Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Proces legislacyjny"

Opinia z 11.04.2016 r. do projektu ustawy o zm. ustawy - Prawo zamówień publicznych.pdf
Opinia OBSiL z dnia 11 kwietnia 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia z 19.10.2015 r. podatek VAT w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
Opinia OBSiL z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez radców prawnych mających świadczy pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia KRRP do projektu zmiany OP.pdf
Opinia OBSiL z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 grudnia 2015 r., w części dotyczącej Rady do Spraw Unikania Opodatkowania.

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2