Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Proces legislacyjny"

Stanowisko z 27 lipca 2015 r. do projektu ustawy o zm. ustawy o Policji (kontrola operacyjna i pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych).pdf
Stanowisko z 27 lipca 2015 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (kontrola operacyjna i pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych)

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 11 maja 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i KPC.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP w sprawie przedstawionego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Opinia OBSiL Prokuratura.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dotyczące projektu ustawy – Prawo o prokuraturze (druk sejmowy nr 162) w zakresie projektowanego art. 12

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2