Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Proces legislacyjny"

Stanowisko OBSiL z 31.05.2017 r. do projektu ustawy o zm. ustawy PSP.pdf
W brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka po posiedzeniu z dnia 30 maja 2017 r.

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 8.04. 2016 r. - roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem pr. konkurencji.pdf
Stanowisko OBSiL z dnia 8 kwietnia 2016 r. do projektu założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 22.04.2016 r. - skarga na przewlekłość i zmiany w usp.pdf
Stanowisko OBSiL z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-OBSiL-KRRP-z-30.12.2015-r.-do-projektu-ustawy-o-zm.-ustawy-o-Policji.pdf
Stanowisko OBSiL KRRP z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko OBSiL z 23_02_2017_r.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące założeń planowanej reformy sądownictwa opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 20 stycznia 2017 r.

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 23.02.2017 r. - KRS.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 23 stycznia 2017 r.) załączonego do pisma Ministra Sprawiedliwości DL-VI-440-4/16 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2