Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Proces legislacyjny"

Opinia-z-dnia-13-lutego-2015-r.-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-KRO-kurator-małoletniego.pdf
Opinia z dnia 13 lutego 2015 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – KRO (kurator małoletniego)

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia z dnia 22 maja 2015 r. do projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych.pdf
Opinia prawna dotycząca ustawy PrZamPubl w zakresie przepisu art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) wyłączającego stosowanie przepisów ustawy do zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi prawnicze

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2