Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Proces legislacyjny"

Opinia-z-dnia-27-grudnia-2014-r.-do-projketu-ustawy-o-zmianie-ustawy-KPC-uzupełnienie-braków-skargi-kasacyjnej.pdf
Opinia z dnia 27 grudnia 2014 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – KPC (uzupełnienie braków skargi kasacyjnej)

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia-z-dnia-28-grudnia-2014-r.-do-projektu-zmian-KPC-dalsza-informatyzacja-postępowania-cywilnego.pdf
Opinia z dnia 28 grudnia 2014 r. do projektu zmian KPC (dalsza informatyzacja postępowania cywilnego)

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-5-stycznia-2015-r-dotyczące-projektu-ustawy-o-nieodpłatnej-pomocy-prawnej-i-informacji-prawnej.pdf
Stanowisko z dnia 5 stycznia 2015 r. dotyczące projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Opinia-z-dnia-27-stycznia-2015-r.-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-Ordynacja-podatkowa-oraz-niektórych-innych-ustaw.pdf
Opinia z dnia 27 stycznia 2015 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-9-lutego-2015-r.-dot.-projektu-rozp.-MS-pomoc-obrońcy-z-urzędu.pdf
Stanowisko z dnia 9 lutego 2015 r. dot. projektu rozporządzenia MS w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Opinia-z-dnia-13-lutego-2015-r.-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-KRO-kurator-małoletniego.pdf
Opinia z dnia 13 lutego 2015 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – KRO (kurator małoletniego)

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia-z-20-lutego-2015-r.-do-projektu-ustawy-o-zm.-ustawy-KPC-prawo-o-norariacie-oraz-niektórych-innych-ustaw.pdf
Opinia z 20 lutego 2015 r. do projektu ustawy o zm. ustawy KPC, prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia-z-dnia-4-marca-2015-r.-do-projektu-ustawy-o-spieraniu-polubownych-metod-rozwiązywania-sporów.pdf
Opinia z dnia 4 marca 2015 r. do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia z dnia 7 marca 2015 r.  do ustawy zmieniającej ustawę o służbie celnej usawę o urzędach i izbach skarbowych i niektórych innych ustaw.pdf
Opinia z dnia 7 marca 2015 r. w sprawie zgodności z prawem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym zasad instancyjności postępowania administracyjnego oraz praw pracowniczych radców prawnych zatrudnionych w izbach u urzędach skarbowych

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2