Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Sprawy samorządu radcowskiego"

Wyjaśnienie OBSiL dot. logo.pdf
Wyjaśnienie OBSiL w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi § 3 a uchwały w sprawie logo i flagi Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 23 lipca 2015 r. dot. stosowania minimalnych stawek wynagrodzenia dla rzeczników patentowych.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 lipca 2015 roku w przedmiocie skierowanego przez Komisję Europejską w dniu 19 czerwca 2015 roku wezwania do usunięcia przez Rzeczpospolitą Polską uchybienia, dotyczącego stosowania minimalnych stawek wynagrodzenia dla rzeczników patentowych (naruszenie nr 2015/2102).

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 5 czerwca 2015 r. w sprawie statusu aplikanta od dnia podjęcia uchwały o wpisie na listę radców prawnych do dnia ślubowania.pdf
Stanowisko z 5 czerwca 2015 r. Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie statusu aplikanta radcowskiego, w okresie od dnia podjęcia uchwały
o wpisie na listę radców prawnych do czasu ślubowania, a w szczególności możliwości zastępowania w tym okresie radcy prawnego

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Opinia z 14 kwietnia 2015 r  w sprawie nadawania klauzuli wykonalności orzeczeniom sądów dyscyplinarnych.pdf
Opinia z dnia 14 kwietnia 2015 r. w przedmiocie nadawania klauzuli wykonalności w zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania orzeczeniom sądów dyscyplinarnych wydanym w postępowaniach dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1778) , a podlegających wykonaniu po jej wejściu w życie

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 10 kwietnia 2015 r. w sprawie radców prawnych - członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w MF (1).pdf
Stanowisko z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie radców prawnych - członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Finansów oraz odpowiedź Szefa Służby Cywilnej

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 30 marca 2015 r. w odpowiedzi na oświadczenie senatora Muchackiego (koszty zastępstwa).pdf
Stanowisko KRRP z 30 marca 2015 r. do oświadczenia senatora Rafała Muchackiego złożonego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r.

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Opinia-z-17-lutego-2015-r.-w-sprawie-regulaminu-szczegółowych-zasad-wykonywania-zawodu-radcy-prawnego.pdf
Opinia z 17 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-21-stycznia-2015-r.-w-spr.-wysokości-opłat-zw.-z-decyzją-o-wpisie-na-listę-r.pr_.-i-apl.pdf
Stanowisko z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat związanych z decyzją o wpisie na listę radców prawnych i aplikantów

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2