Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Sprawy samorządu radcowskiego"

Kształcenie-ustawiczne-w-państwach-europejskich.pdf

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Opinia OBSiL -  wyznaczanie r.pr. do nieodpłatnej pomocy prawnej 10 11 2015.pdf
Opinia OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2015 r. dotycząca wyznaczania radców prawych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz możliwości zaskarżania wydawanych w przedmiotowym zakresie rozstrzygnięć

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia z 30 listopada 2015 r. w sprawie możliwości zwolnienia z pdop dochodów  osiąganych przez oirp.pdf
Opinia OBSiL z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych
dochodów osiąganych przez okręgowe izby radców prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 851 ze zm.).

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia OBSiL z 18.04.2016 - ograniczenie w pełnieniu funkcji GRzD RZD WSD OSD.pdf
Opinia OBSiL z dnia 18 kwietnia 2016 r. w przedmiocie ograniczeń w sprawowaniu funkcji członka okręgowego sądu dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia-z-17-lutego-2015-r.-w-sprawie-regulaminu-szczegółowych-zasad-wykonywania-zawodu-radcy-prawnego.pdf
Opinia z 17 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2