Browse Items

  • Dziedzina is exactly "Doskonalenie zawodowe i aplikacja"

Uchwała_KRRP_21_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 21/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_32_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 32/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Tags:

Uchwała_KRRP_30_VIII_2011.pdf
Stanowisko Nr 30/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lutego 2011 r. w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_31_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 31/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lutego 2011 r. w sprawie prac zmierzających do wprowadzenia zmian w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_37_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 37/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Tags:

Uchwała_KRRP_42_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 42/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz programu aplikacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Tags:

Uchwała_KRRP_43_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej odraczania jej płatności oraz rozkładania jej na raty.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_46_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 46/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_45_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 45/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010-2011

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_62_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 62/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 września 2011 r. w sprawie założeń zmian w uchwale w sprawie określenia zasad wypełnienia przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2