Browse Items

  • Data is exactly "1995-06-22"

Uchwała Nr 586/III/1995 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wzoru znaku identyfikacyjnego radców prawnych/logo

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2