Browse Items

  • Data is exactly "2011-03-08"

Regulamin-OBSiL.pdf
Uchwała Nr 20/VIII/2011 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2