Browse Items

  • Data is exactly "2011-05-20"

Uchwała_KRRP_42_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 42/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz programu aplikacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Tags:

Uchwała_KRRP_41_VIII_2011.pdf
Stanowisko Nr 41/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie przebiegu prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

04.pdf
Uchwała Nr 40/VIII/2011 KRRP z dnia 20 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2