Browse Items

  • Data is exactly "2014-03-14"

12 - Uchwała - Regulamin obrad.pdf
stanowiący załącznik do uchwały Nr 42/VII/2008 KRRP w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Załącznik do uchwały, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-27-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 27/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-26-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 26/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Wykonywania Zawodu

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-25-IX-2014.pdf
Uchwała Nr 25/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

KRRP-24-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania oraz składu osobowego Komisji Praw Człowieka

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-23-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 23/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania oraz składu osobowego Komisji do Spraw Aplikacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

KRRP-22-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 22/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania Kapituły Funduszu Seniora

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-21-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 21/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie planu pracy OBSiL na rok 2014

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-20-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 20/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania Rady Programowej OBSiL

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

KRRP-19-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 19/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania OBSiL

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2