Browse Items

  • Data is exactly "2014-03-15"

Uchwała Nr 33/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 34/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 35/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 36/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 37/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

KRRP-32-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 32/IX/2014 z dnia 15 marca 2014 r. - stanowisko dot. projektowanej ustawy o zm. ustawy - Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych (druk 566)

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Etyka i wykonywanie zawodu

KRRP-31-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 31/IX/2014 z dnia 15 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-30-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 30/IX/2014 . z dnia 15 marca 2014 r.w sprawie planu wykorzystania Funduszu Doskonalenia Zawodowego w roku szkoleniowym 2014

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

KRRP-29-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 29/IX/2014 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu KRRP na rok 2014

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-28-IX-2014.pdf
Uchwała Nr 28/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Funduszu Promocji Zawodu oraz Funduszu Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2