Browse Items

  • Data is exactly "2014-03-26"

Uchwała Nr 39/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 40/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 41/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 42/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 43/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

21.pdf
Uchwała Nr 38/IX/2014 Prezydium KRRP z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 112/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. – Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

07.pdf
Uchwała Nr 37/IX/2014 Prezydium KRRP z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2