Browse Items

  • Data is exactly "2014-09-12"

Uchwała_KRRP_66_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 66/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Edukacji Prawnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_64_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 64/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Prawnej oraz zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_63_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 63/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_62_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 62/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania kolegium redakcyjnego kwartalnika „Radca prawny. Zeszyty naukowe”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_61_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 61/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie w sprawie powołania stałych członków redakcji dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_60_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 60/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2015

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_59_IX_2014 z zał.pdf
Uchwała Nr 59/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przedłożenia Nadzwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Etyka i wykonywanie zawodu

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2