Browse Items

  • Data is exactly "2014-11-12"

Stanowisko-z-dnia-12-listopada-2014-r.dot_.-tajemnicy-zawodowej-radcy-prawnego-III.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytanie:
„ Czy zgoda klienta na złożenie przez radcę korzystnych dla klienta i jego pracowników zeznań może uchylać obowiązek tajemnicy zawodowej?”

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-12-listopada-2014-r.-dot.-tajemnicy-zawodowej-radcy-prawnego-II.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytanie:
„Czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego świadczącego usługi prawne na rzecz spółki handlowej dotyczy także zachowania w tajemnicy informacji dotyczących zachowania pracowników tej spółki, którym radca udziela wsparcia prawnego na zlecenie klienta oraz zachowania osób trzecich uczestniczących w zdarzeniach z udziałem pracowników klienta, o których to faktach radca…

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-12-listopada-2014-r.-dot.-tajemnicy-zawodowej-radcy-prawnego-I.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytanie:
„Czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego powołanego jako świadek w postępowaniu karnym dotyczy także informacji o przebiegu zdarzeń, które zostały utrwalone w postaci nagrania wideo, które to nagranie jest publicznie dostępne np. w sieci Internet (a więc są to informacje tak, czy inaczej publicznie dostępne)?”

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2