Browse Items

  • Data is exactly "2014-11-17"

Stanowisko-z-dnia-17-listopada-2014-r.-dotyczące-formy-wykonywania-zawodu-przez-radcę-prawnego.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytania:Czy radca prawny wykonujący zawód w ramach jednoosobowej kancelarii, może równoległe (jednocześnie) wykonywać zawód w ramach spółki komandytowej, w której będzie pełnił rolę jedynego komplementariusza. Jedynym przedmiotem działalności sp. k. będzie działalność prawnicza (świadczenie usług prawnych) - jako typowa kancelaria prawna w formie organizacyjnej sp.k. Komandytariuszem takiej…

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2