Browse Items

  • Data is exactly "2015-03-20"

Uchwała_KRRP_87_IX_2014.pdf
Uchwała nr 87/IX/2015 KRRP z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Etyki

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_86_IX_2014.pdf
Uchwała nr 86/IX/2015 KRRP z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_84_IX_2014.pdf
Uchwała nr 84/IX/2015 KRRP z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2