Browse Items

  • Data is exactly "2015-05-11"

Stanowisko z 11 maja 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i KPC.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP w sprawie przedstawionego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Opinia z dnia 11 maja 2015 r.dot. oceny rozwiązań projktu ustawy zm. ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.pdf
Opinia Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP zawierająca ocenę rozwiązań projektu z dnia 23 kwietnia 2015 r. dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy – Kodeks cywilny

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2