Browse Items

  • Data is exactly "2015-06-12"

Uchwała_KRRP_93_IX_2015.pdf
Uchwała nr 93/IX/2015 KRRP z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2014

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_92_IX_2015.pdf
Uchwała nr 92/IX/2015 KRRP z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2014

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_90_IX_2015.pdf
Uchwała nr 90/IX/2015 KRRP z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie logo Krajowej Izby Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2