Browse Items

  • Data is exactly "2015-07-16"

Opinia z 16 lipca 2015 r. dot. ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych (obrót produktami spożywczymi).pdf
Opinia z 16 lipca 2015 r. do projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów (druk sejmowy nr 3604)

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2