Browse Items

  • Data is exactly "2015-11-30"

Opinia z 30 listopada 2015 r. w sprawie możliwości zwolnienia z pdop dochodów  osiąganych przez oirp.pdf
Opinia OBSiL z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych
dochodów osiąganych przez okręgowe izby radców prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 851 ze zm.).

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2