Browse Items

  • Data is exactly "2015-12-11"

Uchwała_KRRP_105_IX_2015.pdf
Uchwała Nr 105/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_104_IX_2015.pdf
Uchwała nr 104/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PZU Pomoc SA o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń pomocy prawnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_103_IX_2015.pdf
Uchwała Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2