Browse Items

  • Data is exactly "2016-04-18"

Opinia OBSiL z 18.04.2016 - ograniczenie w pełnieniu funkcji GRzD RZD WSD OSD.pdf
Opinia OBSiL z dnia 18 kwietnia 2016 r. w przedmiocie ograniczeń w sprawowaniu funkcji członka okręgowego sądu dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2