Browse Items

  • Data is exactly "2016-11-19"

UCHWAŁA_KRRP_9_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 9/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_8_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 8/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Trybunału Konstytucyjnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_7_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 7/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie opinii o poselskim projekcie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk nr 963)

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_6_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 6/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_5_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 5/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich w 2017 roku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_4_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 4/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 roku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_3_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 3/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_2_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 2/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie określenia liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_1_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 1/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie określenia liczby wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz pozostałych członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2