Browse Items

  • Data is exactly "2019-01-10"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_413_X_2019.pdf
Uchwała nr 413/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 stycznia 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_412_X_2019.pdf
UCHWAŁA Nr 412/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_411_X_2019.pdf
UCHWAŁA Nr 411/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych"

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2