Browse Items

  • Data is exactly "2019-03-07"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_458_X_2019.pdf
Uchwała nr 458/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_457_X_2019.pdf
Uchwała nr 457/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – w sprawie wytycznych w zakresie współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych w 2019 roku.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_456_X_2019.pdf
Uchwała nr 456/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – w sprawie Regulaminu funkcjonowania kolegium redakcyjnego kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty naukowe.”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_453_X_2019.pdf
Uchwała nr 453/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – w sprawie strony internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych oraz publikowania informacji na tej stronie.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_445_X_2019.pdf
Uchwała nr 445/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_444_X_2019.pdf
Uchwała nr 444/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_443_X_2019.pdf
Uchwała nr 443/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_442_X_2019.pdf
Uchwała nr 442/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_441_X_2019.pdf
Uchwała nr 441/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2