Browse Items

  • Data is exactly "2019-11-28"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_633_X_2019.pdf
Uchwała nr 633/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu dodatkowej Komisji Egzaminacyjnej nr 3 z siedzibą we Wrocławiu właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłączenia w 2020 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_636_X_2019.pdf
Uchwała nr 636/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie zatwierdzenia planu i harmonogramu pracy Komisji Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych na 2020 rok.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_637_X_2019.pdf
Uchwała nr 637/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2020.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_638_X_2019.pdf
Uchwała nr 638/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2020.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_639_X_2019.pdf
Uchwała nr 639/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_640_X_2019.pdf
Uchwała nr 640/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_641_X_2019.pdf
Uchwała nr 641/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_642_X_2019.pdf
Uchwała nr 642/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_643_X_2019.pdf
Uchwała nr 643/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_644_X_2019.pdf
Uchwała nr 644/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2