Browse Items

  • Data is exactly "2022-04-28"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_550_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 550/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania grupy roboczej do spraw umowy generalnej ubezpieczenia radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_560_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 560/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 154. Konferencji Podatkowej „Podatki w postępowaniu upadłościowym – rzeczywistość znana i nieznana”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_561_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 561/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 20. edycji Ogólnopolskiego Badania „Studenci Prawa w Polsce”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2