Browse Items

  • Collection: II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

Uchwała KRRP_77_XI_2021.pdf
Uchwała nr 77/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2021 r. w sprawie prac nad jednolitym systemem ewidencji i obsługi radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_75_XI_2021.pdf
Uchwała nr 75/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_71_XI_2021.pdf
Uchwała nr 71/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 maja 2021 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_70_XI_2021.pdf
Uchwała nr 70/XI/2021 2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Fundacji „Subsidio venire”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_69_XI_2021.pdf
Uchwała 69/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Fundacji „Subsidio venire”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_68_XI_2021.pdf
Uchwała nr 68/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Fundacji „Subsidio venire”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_67_XI_2021.pdf
Uchwała nr 67/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Fundacji „Subsidio venire”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_66_XI_2021.pdf
Uchwała nr 66/XI/2021 Krajowej Rady radców Prawnych z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Fundacji „Subsidio venire”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_65_XI_2021.pdf
Uchwała nr 65/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zarządu Fundacji „Subsidio venire”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_64_XI_2021.pdf
Uchwała nr 64/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania Zarządu Fundacji „Subsidio venire”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2