Browse Items

  • Collection: II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

Uchwała_KRRP_ 1 IX_2013.pdf
Uchwała Nr 1/IX/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 listopada 2013 r. w sprawie określenia liczby wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz pozostałych członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_1_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 1/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 listopada 2010 r. w sprawie określenia liczby wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz pozostałych członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_1_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 1/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie określenia liczby wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz pozostałych członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała 1_XI_2020.pdf
Uchwała nr 1/XI/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2020 r. w sprawie określenia wiceprezesów KRRP oraz pozostałych członków Prezydium KRRP.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_10_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 10/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz obowiązków członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała 10_XI_2020.pdf
Uchwała nr 10/XI/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2020 r. w sprawie wyboru członka Prezydium KRRP XI kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_100_IX_2015.pdf
Uchwała nr 100/IX/2015 KRRP z dnia 12 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_100_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 100/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Tags:

UCHWAŁA_KRRP_100_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_101_IX_2015.pdf
Uchwała nr 101/IX/2015 KRRP z dnia 12 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2015

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2