Browse Items

  • Collection: II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

9 - uchwała właściwość izb t.uj..pdf
Uchwała Nr 3 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 grudnia 1983 r. w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała nr 223 z dnia 15.12.2000.pdf
UCHWAŁA Nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji „Funduszu Seniora” oraz pomocy socjalnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

26.pdf
Uchwała Nr 17/VII/2008 KRRP z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie udziału radców prawnych w rankingach prawniczych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

11_34_VII_2008.pdf
Uchwała Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

12_42_VII_2008.pdf
Uchwała Nr 42/VII/2008 KRRP w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

uchwala 110_vii_2010.pdf
Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Prowadzenie list i ewidencja

8c7eeb2727d53ae82268990aa8597e24.pdf
Uchwała Nr 112/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

17.pdf
Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Prowadzenie list i ewidencja

c49827460c299dd2123464afa07c1da8.pdf
Uchwała Nr 152/VII/2010 KRRP z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Prowadzenie list i ewidencja

Uchwała_KRRP_2_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 2/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 listopada 2010 r. w sprawie składki członkowskiej w latach 2011-2013

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2