Browse Items

  • Collection: VI. OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI

Kształcenie-ustawiczne-w-państwach-europejskich.pdf

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Opinia OBSiL -  wyznaczanie r.pr. do nieodpłatnej pomocy prawnej 10 11 2015.pdf
Opinia OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2015 r. dotycząca wyznaczania radców prawych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz możliwości zaskarżania wydawanych w przedmiotowym zakresie rozstrzygnięć

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2