Browse Items

  • Collection: VI. OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI

Opinia z 30 listopada 2015 r. w sprawie możliwości zwolnienia z pdop dochodów  osiąganych przez oirp.pdf
Opinia OBSiL z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych
dochodów osiąganych przez okręgowe izby radców prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 851 ze zm.).

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia z 11.04.2016 r. do projektu ustawy o zm. ustawy - Prawo zamówień publicznych.pdf
Opinia OBSiL z dnia 11 kwietnia 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia OBSiL z 18.04.2016 - ograniczenie w pełnieniu funkcji GRzD RZD WSD OSD.pdf
Opinia OBSiL z dnia 18 kwietnia 2016 r. w przedmiocie ograniczeń w sprawowaniu funkcji członka okręgowego sądu dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia z 19.10.2015 r. podatek VAT w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
Opinia OBSiL z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez radców prawnych mających świadczy pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia KRRP do projektu zmiany OP.pdf
Opinia OBSiL z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 grudnia 2015 r., w części dotyczącej Rady do Spraw Unikania Opodatkowania.

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2