Browse Items

  • Collection: VI. OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI

Stanowisko-w-sprawie-statusu-aplikanta-radcowskiego.pdf

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Specjalizacje-prawnicze-w-Europie.pdf

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Raport-formy-egzaminu-adowkackiego-w-krajach-europejskich.pdf

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Kształcenie-ustawiczne-w-państwach-europejskich.pdf

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-27-lutego-2012-r.-w-sprawie-zaliczania-praktyk1.pdf

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2