Browse Items

  • Collection: III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_182_XI_2021.pdf
Uchwała nr 182/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych

Date:

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_638_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 637/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_637_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 637/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_621_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 621/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_619_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 619/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu „Daj się znaleźć z szukajradcy.pl”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_572_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 572/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu Konkursu „Daj się znaleźć z szukajradcy.pl”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_561_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 561/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 20. edycji Ogólnopolskiego Badania „Studenci Prawa w Polsce”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_560_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 560/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 154. Konferencji Podatkowej „Podatki w postępowaniu upadłościowym – rzeczywistość znana i nieznana”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_550_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 550/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania grupy roboczej do spraw umowy generalnej ubezpieczenia radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_532_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 532/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu korzystania z platformy e-KIRP Krajowej Izby Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2