Browse Items

  • Collection: III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Uchwała_Prezydium_189_IX_2015.pdf
Uchwała nr 189/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_Prezydium_188_IX_2015.pdf
Uchwała nr 188/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Stanowisko Prezydium KRRP z 9 sierpnia 2018 r.pdf
Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

Stanowisko Prezydium KRRP z 2018.09.07 w przedmiocie rozwiązań nakładających na radców prawnych obowiązek raportowania schematów podatkowych.pdf
Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie rozwiązań nakładających na radców prawnych obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

Stanowisko Prezydium KRRP z 2018.09.07 w przedmiocie projektowanych zmian w ustwie z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.pdf
Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektowanych zmian w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spraw cywilnych.

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

Stanowisko Prezydium KRRP 2018.02.06_tzw apliikacja uniwersytecka.pdf
Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przedstawionych propozycji wprowadzenia tzw. aplikacji uniwersyteckiej

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

Stanowisko Prezydium KRRP 2017.11.06_jawnosc zycia publicznego.pdf
Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie niektórych rozwiązań zawartych w przedłożonym projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

Stanowisko Prezydium KRRP 2017.11.30_model aplikacji.pdf
Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie proponowanych zmian modelu organizacji aplikacji

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

Stanowisko Prezydium KRRP 2018.02.28_KPC.pdf
Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dalszych działań w związku z prowadzonymi w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami nad zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

Stanowisko Prezydium KRRP z 2019.01.21.pdf
Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 stycznia 2019 r.

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2