Browse Items

Wyjaśnienie OBSiL dot. logo.pdf
Wyjaśnienie OBSiL w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi § 3 a uchwały w sprawie logo i flagi Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

ustawa o radcach prawnych.pdf
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, 2400, z 2018 r. poz. 138, 723.

Typ dokumentu: Ustawa, Dziedzina: Ustawy ustrojowe

1 - Ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.pdf
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

Typ dokumentu: Ustawa, Dziedzina: Ustawy ustrojowe

2 - Ustawa - prawnicy zagraniczni t.uj..pdf
Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Typ dokumentu: Ustawa, Dziedzina: Ustawy ustrojowe

Uchwała nr 3_2022 NKZRP.pdf
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała nr 2_2022 NKZRP.pdf
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w dnia 8 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_Prezydium_189_IX_2015.pdf
Uchwała nr 189/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_Prezydium_188_IX_2015.pdf
Uchwała nr 188/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała nr 1_2022 NKZRP.pdf
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-9-lutego-2015-r.-dot.-projektu-rozp.-MS-pomoc-obrońcy-z-urzędu.pdf
Stanowisko z dnia 9 lutego 2015 r. dot. projektu rozporządzenia MS w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2