Browse Items

  • Tags: obsil

KRRP-19-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 19/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania OBSiL

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

KRRP-20-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 20/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania Rady Programowej OBSiL

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

KRRP-21-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 21/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie planu pracy OBSiL na rok 2014

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_61_X_2017.pdf
Uchwała nr 61/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Sekcji do spraw historycznych Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

Uchwała_KRRP_112_IX_2016.pdf
Uchwała Nr 112/IX/2016 KRRP z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_Prezydium_285_IX_2016.pdf
Uchwała nr 285/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_138_IX_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 138/IX/2016 KRRP z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2