Browse Items

  • Tags: plan pracy

KRRP-21-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 21/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie planu pracy OBSiL na rok 2014

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_108_IX_2015.pdf
Uchwała Nr 108/IX/2015 KRRP z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

Uchwała_KRRP_110_IX_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 110/IX/2016 KRRP z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_112_IX_2016.pdf
Uchwała Nr 112/IX/2016 KRRP z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_113_IX_2016.pdf
Uchwała Nr 113/IX/2016 KRRP z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

1e3b5a83fbb47f91025626a566e1b6be.pdf
Uchwała Nr 133/IX/2016 KRRP z dnia 11 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_136_IX_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 136/IX/2016 KRRP z dnia 7 października 2016 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2017

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_138_IX_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 138/IX/2016 KRRP z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_34_X_2017.pdf
Uchwała nr 34/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu i harmonogramu prac Komisji Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych na 2017 rok

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_35_X_2017.pdf
Uchwała nr 35/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu i harmonogramu prac Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych na 2017 rok

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Etyka i wykonywanie zawodu

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2