562/X/2019 Prezydium KRRP

Title

562/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 562/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący