71/IX/2014 Prezydium KRRP

Title

71/IX/2014 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 71/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Mediacji Gospodarczej

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący