718/X/2020 Prezydium KRRP

Title

718/X/2020 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 718/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 15 stycznia 2020 r. – w sprawie konkursu „Ambasador Mediacji”.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący