954/X/2020 Prezydium KRRP

Title

954/X/2020 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 954/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19

Data

Status

obowiązujący