204/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

204/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 204/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący