77/XI/2021 KRRP

Title

77/XI/2021 KRRP

Description

Uchwała nr 77/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2021 r. w sprawie prac nad jednolitym systemem ewidencji i obsługi radców prawnych

Data

Kadencja

XI