325/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

325/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Data

Kadencja

XI