82/XI/2021 KRRP

Title

82/XI/2021 KRRP

Description

Uchwała r 82/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie prac nad jednolitym systemem informatycznym ewidencji i obsługi radców prawnych

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący